สมัครงาน


     พนักงานของเราคือทรัพย์สินที่มีคุณค่าที่สุดในองค์กร อีโคไซเอนทิฟิคเราให้ความสำคัญในขั้นตอนการรับพนักงาน , การพัฒนาบุคลากรในองค์กร , รวมถึงการดูแล เอาใจใส่พนักงานเป็นอย่างดีเพื่อให้เราเติบโตและประสบความสำเร็จร่วมกัน


      ในฐานะที่เราเป็นทั้งผู้ให้คำปรึกษาในด้านชุดตรวจสอบคุณภาพ รวมถึงเป็นผู้จัดจำหน่ายชุดทดสอบที่มีคุณภาพสูง , เราเน้นในการทำงานใกล้ชิดกับลูกค้า ในการให้บริการด้านคำปรึกษา พัฒนาระบบเพื่อคำตอบที่ดีที่สุดในแต่ละความต้องการเฉพาะของลูกค้า


      เราต้องการบุคคลที่มีความกระตือรือร้น และมีความตั้งใจในการทำงาน รวมถึงบุคลิกภาพที่ดีและทักษะในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า มีความคิดริเริ่มพร้อมจะเติบโตไปกับเรา การร่วมงานกับอีโคไซเอนทิฟิค ท่านจะได้รับโอกาสการเติบโตในองค์กรที่ดีี , สภาพแวดล้อมการทำงานที่ดี , การทำงานร่วมกันเป็นทีม และผลประโยชน์ที่ดีในส่วนของรายได้


ถ้าท่านมีความต้องการที่จะร่วมงานกับอีโคไซเอนทิฟิค กรุณาส่งประวัติการทำงานและประวัติการศึกษาของท่าน
มาที่ Admin@ecoscientific.co.th หรือติดต่อเราทางโทรศัพท์ได้โดยตรง


 
Visitor : 13,816

 

The Material on this web site is copyright © 2011 by Eco Scientific Co., Ltd. All rights reserved.
If you copy material from this web site, our reports or articles for use in any printed or electronic media please ask permission first by E-mail : salesupport@ecoscientific.co.th
Eco Scientific Co., Ltd. 99/349 Moo 2, Na Nakorn Bidg., Laksi, Bangkok 10210 Thailand | Tel: 02-981-9088, 081-850-2685 | Fax: 02-981-9084 | Email: salesupport@ecoscientific.co.th