Technical Service


      อีโคไซเอนทิฟิค อีโคไซเอนทิฟิค มุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำเสนอและให้บริการ โดยเน้นในการให้บริการให้คำปรึกษาทั้งก่อนและหลังการขายเพื่อประโยชน์สูงสุดของคู่ค้า เรามีความยินดีเป็นอย่างมากที่จะให้คำปรึกษาทั้งในแบบเรื่องทั่วๆไปที่เกี่ยวกับมลพิษและการดูแลรวมถึงคำถามเฉพาะทาง ท่านสามารถที่จะโทรหาเราได้โดยตรง หรือส่งผ่านทาง e-Mail ถึงฝ่ายบริการของเราได้ตลอดเวลา